Lesmateriaal

Lessenserie Wanderlust voor het literatuuronderwijs Duits in havo 4 en vwo 4.

De lessenreeks Wanderlust – Op reis in de wereld van verhalen is gebaseerd op effectief gebleken materiaal van Tanja Janssen (Janssen, 2009; Janssen et al., 2009) en Marloes Schrijvers (Schrijvers, 2018; Schrijvers et al., 2019) voor het schoolvak Nederlands, waarin leerlingen in de vierde klas aan de hand van de didactiek dialogisch lezen (ook wel bekend als de lezersgerichte benadering) met het genre korte verhalen aan de slag gaan.

Leerlingen leren stapsgewijs om hun leeservaringen tijdens het lezen van korte verhalen te verwoorden en in groepsverband te bespreken. Dit draagt bij aan Eindterm E1 (havo en vwo): beargumenteerd verslag doen van leeservaringen.

Omdat lezen in een vreemde taal anders is dan lezen in de moedertaal is er speciale aandacht voor activiteiten vóór en tijdens het lezen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het activeren van voorkennis en het trainen van woordraadvaardigheid.

***********Let op**************Let op****************Let op************

  • Er zijn twee versies van de lessenreeks: De leerling-gestuurde versie sluit aan bij het principe dialogisch lezen. De docent-gestuurde versie sluit aan bij meer traditioneel literatuuronderwijs waarin de docent en/of de methode bepalen welke vragen er bij een tekst gesteld worden. Hieronder vindt u materiaal bij beide benaderingen. Ik moedig u van harte aan de leerling-gestuurde versie te gebruiken, omdat deze de leerling meer autonomie geeft, wat bijdraagt aan motivatie, leesplezier, en het ontwikkelen van interpretatievaardigheden.
  • Het materiaal is in eerste instantie uitgewerkt rondom 6 korte verhalen voor 6 lessen. Ervaringen in de praktijk hebben echter geleerd dat het wenselijk/noodzakelijk is om “de les” rondom 1 verhaal te spreiden over minimaal 2 lessen (van elk +- 50 minuten). U kunt met het materiaal dus makkelijk ook 12 lessen van +- 50 minuten vullen.
  • Leest u eerst de Handleiding docent en volgt u daarna het Werkboek docent. Hierin staat stapsgewijs uitgelegd hoe u de methode gebruikt. De tijdsindicaties in het werkboek zijn gericht op het behandelen van 1 verhaal per les van 50 minuten, maar zoals eerder vermeld is het wenselijk om het materiaal over meerdere lessen uit te smeren.

*********************************************************************

Copyright/disclaimer

Gebruik (printen) van materialen voor persoonlijke of onderwijsdoeleinden is op kleine schaal toegestaan. Geprint materiaal mag niet worden aangepast zonder schriftelijke toestemming van de auteur. Het materiaal is niet bestemd voor commerciële doeleinden.

De lessenserie Wanderlust is ontwikkeld en getest in het kader van een onderzoeksproject van de auteur. Aangezien de onderzoeksresultaten nog geanalyseerd worden kunnen er nog geen uitspraken worden gedaan over de effectiviteit van de (verschillende versies van) de lessenserie. Zodra de resultaten van het project bekend zijn zullen deze uiteraard o.a. via deze website bekend worden gemaakt. Meer informatie over het onderzoeksproject leest u hieronder in de Handleiding docent.

Wat vinden u en uw leerlingen van het materiaal?

Schroom vooral niet om feedback te geven op het materiaal. Ik hoor graag van u wat u en uw leerlingen van het materiaal vinden! Mijn contactgegevens vindt u hier.

Docent- en leerlingmateriaal Wanderlust

  • Leerling-gestuurde versie (volgens het principe dialogisch lezen):

1. Wanderlust – Handleiding docent – leerling-gestuurde versie

2. Wanderlust – Werkboek docent – leerling-gestuurde versie

2. Wanderlust – Werkboek leerlingen – leerling-gestuurde versie

3. Wanderlust – EHBL-kaart – leerling-gestuurde versie

4. Wanderlust – Verhalenbundel docent – leerling-gestuurde versie

4. Wanderlust – Verhalenbundel leerlingen

5. Wanderlust – Powerpoint – leerling-gestuurde versie

  • Docent-gestuurde versie (meer traditioneel, docent-/methode-gestuurd):

1. Wanderlust – Handleiding docent – docent-gestuurde versie

2. Wanderlust – Werkboek docent – docent-gestuurde versie

2. Wanderlust – Werkboek leerlingen – docent-gestuurde versie

3. Wanderlust – EHBL-kaart – docent-gestuurde versie

4. Wanderlust – Verhalenbundel docent – docent-gestuurde versie

4. Wanderlust – Verhalenbundel leerlingen

5. Wanderlust – Powerpoint – docent-gestuurde versie